donderdag 5 december 2019

Pinus sylvestris dai-kengai

Here is the evolution of a Pinus sylvestris i collected in 2012.
3 months after collecting roots were coming out of the pot already.

Hier is de evolutie van een Pinus sylvestris die was uitgegraven in 2012.
3 maanden na uitgraven begonnen de wortels al uit de pot te groeien.


In the spring of 2015 the tree got repotted in a trainingspot.
And the tree had the chanse to grow free.

In de lente van 2015 was het tijd deze de verpotten naar een trainingspot.
En de boom kreeg de kans vrijuit te groeien.


A year after repotting we wanted more backbudding, so we did mekiri.

Een jaar na het verpotten was het tijd voor meer backbudding, dit hebben we verkregen door mekiri toe te passen.

2017 it was time to give the first styling with Manuel.
We decided the best front and set the structure, bones of the tree.
because we wanted to keep the tree healthy we have kept a lot of foliage that could be removed in the future.

2017 was het tijd om met Manuel een eerste vormgeving toe te passen.
We begonnen met het bepalen van de beste voorzijde en de bones te zetten.
Omdat we de boom gezond wilden houden, hebben we ervoor gekozen om een heel deel leef te behouden dat in de toekomst kan worden verwijderd.After we have let the tree grow some more, and everytime we removed some of the unnecessary branches.
in November of 2019 we gave the tree it's second styling, because there was plenty of foliage we removed all the rest of the unnecessary branches.

Daarna hebben we de boom laten groeien, deels elke keer wat loof verwijderd dat niet nodig was.
Waarna we dit jaar in november 2019 de 2de vormgeving van de boom hebben gegeven.
Omdat er voldoende loof aanwezig was hebben we het resterende loof ook verwijderdto be continued...

Word vervolgt...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten