donderdag 7 maart 2019

Manuel Germade Bonsai Class Belgium @ Yama Bonsai Studio December of 2017In December of 2017 Manuel was back again at Yama Bonsai Studio.
We worked together on this what you can see not so interesting Larix, but with the right inclignation, making the deadwood and movement more visible and working with less, this became a pretty special Larix.

Manuel was terug bij Yama Bonsai Studio op December 2017.
We werkten samen aan wat je kan zien niet zo interessante Larix.
Maar met de juiste helling, het maken meer visueel maken van het dode hout , de beweging en werken met minder vertakking werd dit een best speciale Larix.
More of this tree later...
Meer over deze boom later...

During that I wired the Larix, Manuel was busy improving this beautiful yamadori itoigawa Juniper from Taisho-en, here i will show the development until December 2017
Tijdens dat ik de Larix aan het bedraden was, was Manuel bezig met het verbeteren van deze mooie yamadori Juniperus itoigawa uit Taisho-en, hier toon ik je de verbetering tot dcemeber 2017.

In 2014 this beautiful tree came into my garden.
In 2014 kwam deze mooi boom in mijn tuin.After one year of observing it was time to style the tree for the first time.
Na 1 jaar deze boom te obsereveren was het tijd om deze voor de eerste keer te vormen.

the tree in 2015
De boom in 2015


2016 after thinning out
2016 na het uitdunnen


The itoigawa at the Noelanders trophy of 2017 in a 200 year old nakawatari pot.
Table made by Pascal Houdusse
De itoigawa op de Noelanders trophy van 2017 in een 200 jaar oude nakawatari pot.
Tafel gemaakt door Pascal HoudusseOctobre of 2017 the juniper at the European Bonsai San Show in Saulieu.
Before Manuel thinned the tree out and only 4 wires were used in the complete tree.

Oktober 2017 de juniperus in de Europese Bonsai San Show in Saulieu.
Daarvoor was de boom ontdraad en heeft Manuel de boom uitgedund, ook zaten er maar 4 draadjes in heel de boom.

In December it was time to adjust and improve this tree.
More softer styling, with more spaces and foliage clouds, that improved the tree and its movement.

In December was het tijd om de boom aan te passen en te verbeteren.
Een zachtere vormgeving, meer ruimtes en loofpads.
Het verbeterde de boom en de beweging.More of this tree soon!
meer over deze boom snel!And some pictures of the school in December of 2017.
En nog enkele fotos van de school in December van 2017.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten