vrijdag 13 mei 2016

Twisty japanese plum

De Japanse pruim oftewel Prunus ume is niet enkel een mooie boom voor zijn delicate winterbloesem, maar oude Prunus kunnen ook mooie doodhout partijen en holtes verkrijgen.
Ook kan de bast vrij dik en er zeer verwrongen uitzien.

Het spijtige is dat er een import verbod is op deze soort, maar gelukkig heb ik rond September 2013 een oude Japanse pruim tot mijn collectie kunnen bemachtigen.
Een yamadori met zeer oude bast en verwrongen dood hout over heel de stam.


The Japanese plum or Prunus ume is not only a beautiful tree for it's delicate winter flowers, but old Prunus species also tend to have attractive deadwood and hollowed trunks.
Another plus point is the bark that can get thick and gnalry.

The unfortunate part is that there is a import embargo on this species, because of some luck i could acquire one around September of 2013 for my collection.
A yamadori with very gnarlybark and twisty deadwood around the trunk.Daarna heb ik deze een jaar vrijuit laten groeien, om de soort beter te leren kennen.
Waarna ik de eer voor de eerste vormgeving aan Will Baddeley heb gegeven in November 2014, dit omwille van zijn vormgeving die zeer toepasselijk is bij loofbomen zoals deze boom en zo het beste karakter uit de boom haalt.

Then i let this tree grow for a year, to know the species better.
Afterwards it gave the honours for the first styling to Will Baddeley in November 2014,
This because the way he shapes deciduous is very suitable especially for this one and will get the best character out of the tree.

The Prunus after the first styling of Will and flowering.
 
 
 
 
In het Jaar 2015 heb ik deze boom met rust gelaten en stevig bemest.
Nadat de draad voor lichte ingroei zorgde heb ik deze verwijderd en de boom ongemoeid gelaten.
Deze soort was in manier van groeien nog vrij onbekend, maar na observeren van deze soort, groeipatroon bekijken en ervaringen van anderen begon het mij duidelijk te worden wat er met deze boom gedaan kan worden.
 
Hier de groeiwijze uitgelegd door Peter Tea
 
In de lente beginnen de bladknoppen te duwen en zal deze bladeren produceren terwijl de eind knop verder zal lengen. Sommige bladknoppen zullen ook taken produceren maar niet zo agressief als de eind knop.
Bij het begin van de zomer beginnen de bladeren af te harden en stopt de boom met groeien.
Waarna in de herfst de boom terug zal groeien aan een traag tempo.
Tijdens de herfst speelt het loof ook een belangrijke rol in de bloemproductie, bladknoppen of beide op elke internodiĆ«n.
Eenmaal dat de winter eraan komt zal het blad eraf vallen en zal deze bloem of blad knoppen achter laten.
Tijdens de winter zullen de bloemen groeien en uitbloeien terwijl de bladknoppen pas uitlopen in de lente.
 
Bloemknoppen komen enkel op de nieuwe groei van dat jaar en zal niet backbudden.
 
 
In the Year of 2015 I gave the tree some rest and fertilised it firmly.
After the wire caused a light outgrowth  I removed the wire and left the tree untouched.
How this species growth was still very unknown for me, but after observing the growth and read/look at experiences of other peoples it became clear to me what we can do with this tree.
 
Here the growth explained by Peter tea
 
 
During the Spring, leaf buds start to push and produce leaves while the terminal leaf bud will start to elongate and extend the branch.  Some of the leaf buds down the branch will start to elongate and produce branches as well but usually not as aggressive as the terminal end.  At the beginning of Summer, the leaves will have hardened off and the tree stops growing.  In the Fall, the tree starts growing again but at a much slower rate than the Spring.  During the Fall, the leaves will play a big part in producing flower buds, leaf buds or both on each node of the branch.  Once Winter arrives, the leaves will start to drop off leaving behind leaf and flower buds.  During Winter, the flower buds will start to grow and bloom whereas the leaf buds will sit till the following Spring to grow new leaves and branches.
*Note: Flower buds will only grow on that year’s new growth.  The tree normally doesn’t back bud on old wood.*
 
 


Nu een jaar later was het geschikte moment om deze boom een 2de vormgeving te geven
De boom had stevig gegroeid en mei is een geschikte maand om Prunus ume terug te snoeien, bladsnoei (als het loof gehard is) toe te passen om meer vertakking te verkrijgen en te bedraden.

Deze boom heeft inderdaad nog meer vertakking nodig vandaar dat ik voor de optie bladsnoei koos.
Het nadeel is wel dat de boom minder bloemknoppen in winter zal produceren, maar zeg nu zelf wat is nu het belangrijkste voor een boom die nog in opbouw is?


April 2016
 
Now one year later it was the perfect moment for this tree its second styling.
The tree growed very firmly and May is an excellent month for cutting back, defoliate ( if the leafs have hardened off) to get more branches and wire Prunus ume.
 
This tree needs more branches thats why i chose for the defoliate option.
The only disadvantage is that the tree will get less flowers the year after, but let's be honest what is most important of a tree that's still in progress?
 
 
 
Zoals je ziet heeft deze stevig gegroeid
As you can see it growed firmly
 
Eindresultaat , de boom heeft nog een lange weg te gaan, maar het begin is gemaakt.
Nu zal de verdere verfijning van deze boom komen.
helaas kunnen we op foto geen diepte zien.
 
je zal je afvragen waarom ik enkele uitlopers lang heb gelaten?
Omdat op bepaalde belangrijke plekken deze boom takken mist en Prunus ume moeilijk tot niet back bud werden deze niet gesnoeid om te enten in September of Februari
 
 
Dus volg de progressie van deze boom verder op ons blog...
De volgende post over deze boom zal in de winter zijn.
 
Endresult, this tree still had a long way to go, but the start has been made.
The tree has to go trough more refining in future.
Unfortunatly we can't see the depth on pictures.
 
You will ask yourself why i didnt cut back some branches and left them long?
Because the tree misses some important branches on some places and Prunus ume doesn't backbud easily I left these so we can graft in September or Februari.
 
So continue to follow this tree on our blog...
So the next post about this tree will be in winter.