dinsdag 16 juli 2013

Akiyama class.

 
This is a concept Yama-Bonsai studio in Belgium is trying to set up,
if there are enough interested to attend thisclass.
People who are interested to attend can mail to yannick.kiggen@gmail.com, when there is enough of interest we will set this up and let you know the rest of the details.
 
Dit is een concept dat Yama-Bonsai studio in Belgie probeert op te starten, als er genoeg geïnteresseerden zijn voor deze school. Mensen die interesse hebben om mee te doen kunnen mailen naar yannick.kiggen@gmail.com. Wanneer er voldoende belangstelling is, starten we hiermee en laten we je verdere details weten.
 
Akiyama class at Yama-Bonsai studio is set up for amateurs and professionals in Europe.
To work on and learn about Bonsai.
The idea is you have the opportunity to work on your Bonsai projects, see them develop by the way you grown them under the eye of Akiyama and learn another important branch of Bonsai: Keido ( Japanese way of displaying).
This all together with the translation skills of Peter Warren, this will going to be a outstanding workshop were Bonsai will be created of Top level in all it details from growing till displaying the right way with respect for the trees.

Akiyama class bij Yama-Bonsai studio word opgezet voor amateurs en professionals in Europa om te werken en te leren over bonsai. Het idee is dat je de gelegenheid krijgt om aan je bonsai projecten te werken, deze zien vorderen op de manier je ze laat groeien, onder het oog van Akiyama, en een andere tak van bonsai leert, namelijk Keido. (Japanse manier van tentoonstellen) Dit allemaal samen met de vertaalkunsten van Peter Warren, wordt een opmerkelijke workshop waar bonsai worden gecreëerd van top niveau in al zijn vormen, van groeien tot op de juiste manier de bomen tentoon te stellen, met respect voor de bomen.
 
Minoru Akiyama - Minoru, age 33, is a second generation bonsai artist from Nirasaki in Yamanashi Prefecture. After graduating from high school, Minoru apprenticed for six years under Kunio Kobayashi at Shunkaen. After completing his apprenticeship in 2003, Minoru quickly established himself as a rising star in the Japanese Bonsai community. At age 29, he was the youngest person ever to win the Prime Minister’s award at the Sakafu exhibition, the highest accolade for a professional bonsai artist. He won this award again in 2011, both times using junipers collected by his father, a renowned yamadori collector. He has won many other awards at Sakafu and won the top prize at Kojuten, the professional Satsuki exhibition. Well versed in all species of trees, he specializes in Junipers, Taxus, Prunus, Azalea and White Pines.

Minoru Akiyama is 33 jaar, en is een tweede generatie van bonsai kunstenaars uit Nirasaki in Yamanashi prefectuur. Na zijn graduatie van de hoge school, ging Minoru voor 6 jaar in de leer bij Kunio Kobayashi van Shunka-en. Na het eindigen van zijn “stage” in 2003 werd hij al snel een rijzende ster in de Japanse bonsai gemeenschap. Op de leeftijd van 29 was hij de jongste persoon die ooit de Prime Minister Award won van de Sakufu-Ten, de hoogste eerbetuiging voor een professioneel bonsai artiest. Hij won deze Award weer in 2011. Beide met Juniperussen die verzameld werden door zijn vader, een befaamd yamadori verzamelaar. Hij heeft nog verschillende prijzen gewonnen op de Sakufu-Ten, en de top prijs bij Koju-Ten, een professionele Satsuki tentoonstelling. Goed thuis in verschillende soorten van bomen, maar vooral gespecialiseerd in Juniperus, Taxus, Prunus, Azalea en witte den.
 
 

 
 
 
Peter Warren, from the United Kingdom, age 34, grew up in the North Yorkshire, UK countryside and studied Astrophysics at Leicester University. He became captivated with bonsai on a recreational trip to Japan. He did a five-year apprenticeship with Kunio Kobayashi at Shunkaen in Tokyo, Japan. Minoru Akiyama was still an apprentice at Shunkaen at the time and was a massively influential figure in Peter’s education. Peter returned to the UK and opened his own studio, Saruyama (literally: “monkey mountain”), dedicating himself to spreading knowledge of bonsai in the west. He has been featured demonstrator at a number of European and American conventions and returns to Japan several times a year to polish up his skills and to repay his debt to Mr. Kobayashi. He favors an elegant and more classical style of tree and takes a pragmatic approach to bonsai design and cultivation, preferring to draw out the character of the tree rather than impose one upon it. Equally happy working with deciduous trees and conifers, his favorite species include Junipers, Spruce, Rosemary and anything a little more unusual.Peter Warren - uit het Verenigd Koninkrijk, leeftijd 34, groeide op in Noord-Yorkshire en studeerde astrofysica op de Universiteit van Leicester. Zijn interesse in bonsai begon tijdens een recreatieve vakantie naar Japan, waarna hij 5 jaar in de leer ging bij Kunio Kobayashi van Shunka-en in Tokyo, Japan. Minoru Akiyama was toen nog steeds in de leer bij Shunka-en in die tijd, en was een grote invloed voor Peter´s educatie. Daarna keerde hij terug naar de UK, en opende zijn eigen studio Saruyama (Letterlijk: Apen berg), met de toewijding om de bonsai kennis over te brengen naar het westen. Hij heeft al demonstraties gegeven over heel wat Europese en Amerikaanse conventies, en keert verschillende keren per jaar terug naar Japan om zijn kennen en kunnen op te frissen, en zijn schuld terug te betalen aan Mr.Kobayashi. Hij verkiest een elegante en klassieke stijl van boom, en neemt een pragmatische aanpak voor bonsai ontwerp en teelt, neemt de voorkeur om het karakter uit de boom te halen, in plaats van er een op te leggen. Even gelukkig werkt hij aan loofbomen en naaldbomen. Zijn favoriete soorten zijn Juniperus, Picea, rozemarijn en alles wat een beetje ongewoon is.
 
 

 

dinsdag 2 juli 2013

Bonsai photography

A few weeks ago , my trees had a photoshoot by photographer Jill Moors.http://moorsmedia.be/
But than we still had to have a location so the trees would come to it's fullest?
And we got the opportunity to do this at the Japanese Garden of Hasselt.http://www.hasselt.be/nl/content/3742/
When i got the pictures, I was really overwhelmed by the beautiful pictures she made...

Enkele weken geleden, ondergingen mijn bomen een fotoshoot met fotografe Jill Moors.http://moorsmedia.be/
Maar dan nog hadden we een locatie nodig waar de bomen het meest tot hun recht zouden komen, 
en kregen we de gelegenheid om dit te doen in de Japanse Tuin van Hasselt.http://www.hasselt.be/nl/content/3742/
Wanneer ik de foto's verkreeg was ik overdonderd door de prachtige foto's die ze gemaakt had...

Here a little foretaste..
More pictures will follow!
Many thanks to Jill Moors and the Japanese Garden of Hasselt

Hier alvast een voorproefje..
Meerdere foto's volgen nog!
Een welgemeende bedankt aan Jill Moors en de Japanse Tuin van Hasselt