maandag 17 oktober 2016

Some updates of last few months part 2

De volgende is een Taxus van Hokkaido die ik aangekocht had bij Maarten van Bonsaiplaza een 2 jaar geleden.

Next up is a Taxus from Hokkaido I purchased from Maarten of BonsaiPlaza for almost 2 years ago.

Deze boom enige tijd laten groeien om daarna deze te vormen op een workshop met Taiga Urushibata min of meer een jaar geleden.
 
This tree had a couple of months to grow before it could get it's first styling at a workshop with Taiga Urushibata more or less a year ago.

Waarna 4 maanden geleden deze boom na stevige groei terug gesnoeid werd.
Daarna de boom even met Hotsumi besproken ( ik opteer altijd om bij verschillende mensen te leren, je kan namelijk van ieder zijn visie/kunnen leren)
4 months ago this tree was cut back after it growth very well.
After i discussed the tree with Hotsumi( i always say to people to learn from different people, you can learn from everybody's vision!)

 Optie 1 is de vorige voorzijde, mooie stamlijn en holle stam.
Option 1 is de precious front, beautiful trunk line and hollow trunk.

 optie 2 meer dynamiek, elegant(zoals een kraanvogel zoals hij zei),betere basis en levenslijn zichtbaar.
Enkel zal de top naar voor moeten worden gebogen met een ijzeren staaf en een guywire.
 
Option 2 has  more dynamic and is elegant (looks like a Crane, the base of the tree is better and the lifeline is better visible to.
Only does the top need to be bent more to the front with a iron bar and a guywire.

 Beide is mogelijk maar...
Welke zijde verkiezen jullie?
Will be updated next year!
 
Both is possible but...
Which front do you choose?
Will be updated next year!
 
 
 
 
Volgende is een olijf die ik Tijdens de Noelanders trophy 2015 aangekocht heb bij Maarten van Bonsaiplaza.
Boom is een Yamadori afkomstig uit Mallorca.

Dood hout gezocht en opgespoetst,Voorzijde gezocht, daarna al een eerste takkenselectie gemaakt, bedraad in Maart en verpot in een beter grondmengsel en een lagere pot (plastic).
 
The next one is an olive I purchased during the Noelanders trophy in 2015 from Maarten of Bonsaiplaza.
The tree is a yamadori from Mallorca.
 
The tree was cleaned up and we searched for deadwood, we had chosen a front and made a branchselection, than i wired the tree in March and repotted it in a better substrate and and a lower plastic pot.
 


 
In augustus van 2015 had de boom al zeer goed gegroeid na de bladsnoei en vormgeving.
dus het was nodig deze terug te snoeien, takken die nog dikte moesten winnen werde ongemoeid gelaten en mochten vrijuit groeien.
 
In august of 2015 the tree already growed very well after the leafs were cut and tree was shaped.
So it was time to cut the branches back, some branches were left to grow to gain thickness.
 

 
  
In November heb ik al een beetje aan het dood hout gewerkt onder toeziend oog van Will Baddeley.
Nu is het tijd om de natuurelementen hun werk te laten doen voor we verdere details aanbrengen en jinseal aanbrengen.

De boom heeft op korte tijd weer krachtig gegroeid en het was tijd om in juni bladnsoei toe te passen voor knopgroei en fijne vertakking te verkrijgen.
 
 
In November i already worked on the deadwood under the all seeing eye of Will Baddeley.
Now it's time for nature to do it's work so after we can make more details and apply jinseal.
 
The tree growed very powerfull again after short notice and it was time to cut the leafs to stimulate more growth and more refined branches.

 
Na vormgeving
Afgelopen zaterdag een leuke pot van Ibuki voor deze boom gevonden waarin deze volgend jaar in word verpot.
 
After styling
Past saturday i found a lovely pot of Ibuki for this tree were i can repot it in next year

 
 


vrijdag 9 september 2016

12, 13 and 14 November Will Baddeley deadwood workshop

In november komt onze graag geziene gast Will Baddeley weer voor 3 dagen dood hout workshop naar België!
Wees snel deze zullen zoals vorig jaar weer snel volzet zijn!!!

Wanneer? 12, 13 en 14 November 2016
Aanvang? 9.30 tot 16.00h
Waar? Hamont-Achel, België (30 minuten van Eindhoven, NL)

Elke groep bestaat uit max. 8 Personen zodat iedereen meer als genoeg aan bod komt.

Voor meer info: 0032(0)499345498 of  yannick.kiggen@yama-bonsai.be

In november we invited our popular guest Will Baddeley again for 3 days of deadwood workshops in Belgium!
Be quick cause these will be fully booked fast!

When? 12, 13 and 14 November 2016
Time? 9.30 - 16.00h
Where? Hamont-Achel, Belgium (30 minutes from eindhoven, NL)

Every group excists of max. 8 people so everyone will be helped adn gets their turn.

For more info: 0032(0)499345498 or yannick.kiggen@yama-bonsai.be

 
Enkele impressies!
Some impressions!
 

 

 

 

 

woensdag 7 september 2016

Some updates of last few months part 1

na enige tijd niet meer gepost te hebben vond ik het nodig enkele updates te plaatsen.

Ik wou jullie mijn Prunus ume laten zien die enkele weken na de vorige blogpost weer begon uit te lopen.

After some time of not posting i thought it was necesarry to post a few updates.

I wanted to show you my Prunus ume a few weeks after posting my last blogspot.

 
 In Februari van dit jaar is deze Prunus mahaleb in mijn handen gekomen.
De boom was terug gezond en er kon weer aan gewerkt worden.
 
 
In Februari this Prunus mahaleb came into my hands.
The tree looked healthy again and we could work in it.
 
 
 

 Een mooie boom met prachtig dood hout en oude bast.
Een vormgeving gegeven waar deze boom naar vroeg.
De secundaire vertakking zal in de toekomst meer opwaarts zijn.
 
A beautiful tree with lovely deadwood and old bark.
given the tree a styling the tree asked for,the secondary branching wil grow more upright.


Mooie bloesem
beautiful flowers
 
Na terug gesnoeid te zijn in juni
After a cutback in June

 
 
Vorig jaar had Yama Bonsai Studio Bjorn Bjorholm uitgenodigd voor een workshop en een demo op een Juniperus sabina bij Onze Bonsai Club Ju Sei Kai.

Het was een leuke en leerrijke avond waar bwe allemaal van genoten.

Hier enkele impressies...

De boom voor de demo
Last year Yama Bonsai Studio invited Bjorn Bjornholm for some workshops and a demo on a juniperus Sabina at our club Ju Sei Kai.
 
A day we all enjoyed,
 
Here you can see the impressions
  
De boom vorig jaar omgepot zodat deze aan de positie kon wennen.
Daarna mocht de boom vrijuit groeien, wanneer de draad lichtjes begon in te groeien is deze verwijderd.

De boom zag er daarna zo uit en gaat binnenkort opgepoetst worden en zijn 2de vormgeving krijgen.
Plus gaan we nog eens een poging wagen met de marcot!

Hopen op succes!
 
Last year the tree was potted up to get used to the position.
Afterwards the tree could grow freely, when the wire was biting lightly in the branches we could remove it.
 
afterwards the tree looked like this and it was time to give it's second styling, and try to airlayer it again.
Lets hope for succes! Soms heb je verschillende mogelijkheden om een boom op verschillende manieren te vormen.
Je ziet vaak een boom die er geweldig uit ziet, maar dan een persoon deze wil herstylen om zijn handtekening erop te zetten.(als dit de boom beter maakt zeg ik OK, maar regelmatig zie ik voorbeelden waar dit niet bij is)
Soms moet je de stijl van de vorige vormgever aanhouden vind ik, ik ben niet een persoon die perse zijn handtekening op een boom wil zetten.

Daarom dat ik in samenspraak met Bjorn de middelste tak verwijderd heb, zodat je de aanzet meer ziet.
De Jin rechts is nog sterk aanwezig en mag nog verfijnd worden.

De tak ook terug opnieuw gemarcoteerd, het groen hiervan heb ik even geblurd.
 
 
Sometimes you have different possibilities to style a tree.
You often see a tree that looks great, and a person just wants to restyle it just to put their signature on it.(if it would make the tree better i would say OK, but often you see examples were this didn't happend.)
Sometimes you just need to stick with the shape the last artisan gave it, I'm not really a person who perse needs to put his signature on a tree.
 
 
That's why i discussed with Bjorn to remove the middle branch, so you could see more of the trunk/movement of the first branch.
The jin on the right is dominate so will be refined yet.
 
Also a branch in the back is airlayered again, so this one i blurred in the picture.
vrijdag 13 mei 2016

Twisty japanese plum

De Japanse pruim oftewel Prunus ume is niet enkel een mooie boom voor zijn delicate winterbloesem, maar oude Prunus kunnen ook mooie doodhout partijen en holtes verkrijgen.
Ook kan de bast vrij dik en er zeer verwrongen uitzien.

Het spijtige is dat er een import verbod is op deze soort, maar gelukkig heb ik rond September 2013 een oude Japanse pruim tot mijn collectie kunnen bemachtigen.
Een yamadori met zeer oude bast en verwrongen dood hout over heel de stam.


The Japanese plum or Prunus ume is not only a beautiful tree for it's delicate winter flowers, but old Prunus species also tend to have attractive deadwood and hollowed trunks.
Another plus point is the bark that can get thick and gnalry.

The unfortunate part is that there is a import embargo on this species, because of some luck i could acquire one around September of 2013 for my collection.
A yamadori with very gnarlybark and twisty deadwood around the trunk.Daarna heb ik deze een jaar vrijuit laten groeien, om de soort beter te leren kennen.
Waarna ik de eer voor de eerste vormgeving aan Will Baddeley heb gegeven in November 2014, dit omwille van zijn vormgeving die zeer toepasselijk is bij loofbomen zoals deze boom en zo het beste karakter uit de boom haalt.

Then i let this tree grow for a year, to know the species better.
Afterwards it gave the honours for the first styling to Will Baddeley in November 2014,
This because the way he shapes deciduous is very suitable especially for this one and will get the best character out of the tree.

The Prunus after the first styling of Will and flowering.
 
 
 
 
In het Jaar 2015 heb ik deze boom met rust gelaten en stevig bemest.
Nadat de draad voor lichte ingroei zorgde heb ik deze verwijderd en de boom ongemoeid gelaten.
Deze soort was in manier van groeien nog vrij onbekend, maar na observeren van deze soort, groeipatroon bekijken en ervaringen van anderen begon het mij duidelijk te worden wat er met deze boom gedaan kan worden.
 
Hier de groeiwijze uitgelegd door Peter Tea
 
In de lente beginnen de bladknoppen te duwen en zal deze bladeren produceren terwijl de eind knop verder zal lengen. Sommige bladknoppen zullen ook taken produceren maar niet zo agressief als de eind knop.
Bij het begin van de zomer beginnen de bladeren af te harden en stopt de boom met groeien.
Waarna in de herfst de boom terug zal groeien aan een traag tempo.
Tijdens de herfst speelt het loof ook een belangrijke rol in de bloemproductie, bladknoppen of beide op elke internodiën.
Eenmaal dat de winter eraan komt zal het blad eraf vallen en zal deze bloem of blad knoppen achter laten.
Tijdens de winter zullen de bloemen groeien en uitbloeien terwijl de bladknoppen pas uitlopen in de lente.
 
Bloemknoppen komen enkel op de nieuwe groei van dat jaar en zal niet backbudden.
 
 
In the Year of 2015 I gave the tree some rest and fertilised it firmly.
After the wire caused a light outgrowth  I removed the wire and left the tree untouched.
How this species growth was still very unknown for me, but after observing the growth and read/look at experiences of other peoples it became clear to me what we can do with this tree.
 
Here the growth explained by Peter tea
 
 
During the Spring, leaf buds start to push and produce leaves while the terminal leaf bud will start to elongate and extend the branch.  Some of the leaf buds down the branch will start to elongate and produce branches as well but usually not as aggressive as the terminal end.  At the beginning of Summer, the leaves will have hardened off and the tree stops growing.  In the Fall, the tree starts growing again but at a much slower rate than the Spring.  During the Fall, the leaves will play a big part in producing flower buds, leaf buds or both on each node of the branch.  Once Winter arrives, the leaves will start to drop off leaving behind leaf and flower buds.  During Winter, the flower buds will start to grow and bloom whereas the leaf buds will sit till the following Spring to grow new leaves and branches.
*Note: Flower buds will only grow on that year’s new growth.  The tree normally doesn’t back bud on old wood.*
 
 


Nu een jaar later was het geschikte moment om deze boom een 2de vormgeving te geven
De boom had stevig gegroeid en mei is een geschikte maand om Prunus ume terug te snoeien, bladsnoei (als het loof gehard is) toe te passen om meer vertakking te verkrijgen en te bedraden.

Deze boom heeft inderdaad nog meer vertakking nodig vandaar dat ik voor de optie bladsnoei koos.
Het nadeel is wel dat de boom minder bloemknoppen in winter zal produceren, maar zeg nu zelf wat is nu het belangrijkste voor een boom die nog in opbouw is?


April 2016
 
Now one year later it was the perfect moment for this tree its second styling.
The tree growed very firmly and May is an excellent month for cutting back, defoliate ( if the leafs have hardened off) to get more branches and wire Prunus ume.
 
This tree needs more branches thats why i chose for the defoliate option.
The only disadvantage is that the tree will get less flowers the year after, but let's be honest what is most important of a tree that's still in progress?
 
 
 
Zoals je ziet heeft deze stevig gegroeid
As you can see it growed firmly
 
Eindresultaat , de boom heeft nog een lange weg te gaan, maar het begin is gemaakt.
Nu zal de verdere verfijning van deze boom komen.
helaas kunnen we op foto geen diepte zien.
 
je zal je afvragen waarom ik enkele uitlopers lang heb gelaten?
Omdat op bepaalde belangrijke plekken deze boom takken mist en Prunus ume moeilijk tot niet back bud werden deze niet gesnoeid om te enten in September of Februari
 
 
Dus volg de progressie van deze boom verder op ons blog...
De volgende post over deze boom zal in de winter zijn.
 
Endresult, this tree still had a long way to go, but the start has been made.
The tree has to go trough more refining in future.
Unfortunatly we can't see the depth on pictures.
 
You will ask yourself why i didnt cut back some branches and left them long?
Because the tree misses some important branches on some places and Prunus ume doesn't backbud easily I left these so we can graft in September or Februari.
 
So continue to follow this tree on our blog...
So the next post about this tree will be in winter.
 
 
 
 


maandag 25 april 2016

The days after Bjorn's workshop... Bonsai Generation 2016

De dagen na de Bjorn Bjorholm workshop@ Yama Bonsai Studio waren ook vrij druk.
We reden terug naar Bonsai Focus zodat Bjorn de eerste vormgeving van zijn boom kon afwerken, hij deed zijn magie en maakte er een geweldig stuk werk van!
Het eindresultaat zal over enige tijd in Bonsai Focus te zien zijn...

The days after the Bjorn Bjorholm workshop @ Yama Bonsai were also pretty busy.
We drove back to Bonsai Focus so Bjorn could finish his tree, he did his magic on it and it became a amazing piece of work! The end-result will be visible in Bonsai focus after some time...

Daarna haastte we ons terug naar Belgie zodat Bjorn kon beginnen aan zijn lezing @ Bonsai club Ju Sei Kai.
De lezing begon met een video die hij gemaakt heft over Japanse rode, zwarte dennen en de 2de ging over acers.
Na de video's kon iedereen hun boom tonen of vragen stellen waar Bjorn op kon antwoorden.
Het was een zeer interessante avond want de video's en de manier waarop hij alles uitlegde over de verzorging van deze soorten werd zorgvuldig en duidelijk verteld

Afterwards we rushed back to Belgium so Bjorn could give a lecture @ Bonsai club Ju Sei Kai.
The lecture started with a video he made about red and black pines and the 2nd about maples, afterwards everyone could show his trees or ask questions so Bjorn could answer them.
It was very interesting, cause the videos and the way he explained the care about these species were very clearly!De volgende morgen (dinsdag) moesten we een 4 tal uren rijden naar Michael Tran van Minoru Bonsai voor Bonsai Generation 2016.
We arriveerden 30 minuten voor onze demo begon.

The next morning (Tuesday) we had to drive 4 hours to Michael Tran of Minoru Bonsai for Bonsai Generation 2016.
We arrived 30 minutes before our demo started.De dagen daarvoor deed Matt Reel die leerling was bij Suzuki-san zijn Bonsai tuin en in portland woont (USA) een indrukwekkende demo gaf op een Juniperus sabina.
Ook het team uit Spanje El Tim deed twee geweldige demo op enkele indrukwekkende Pinus sylvestris.
En Walter Pall die werkte op een Carpinus orientalis

The days before Matt Reel that was an apprentice at Suzuki-san his garden and live in Portland (USA) did a very impressive demo on a Juniperus sabina .
Also the team of Spain EL Tim did some fabulous demos on some impressive Pinus sylvestris
And Walter Pall worked on a oriental hornbeam.

We begonnen om 14.00h
Bjorn werkte aan een grote Juniperus sabina voor zijn demo die veranderde in een zeer geweldige boom.
JP Hoareau uit Frankrijk werkte aan een grote 3 stam Larix.
Marian Stoll een talentvolle jonge man die student is bij Michael Tran werkte op een mooie Pinus sylvestris.
Ikzelf werkte aan een Pinus sylvestris uit Noorwegen.

Na de demo's gingen we uit en hadden we met iedereen een geweldige avond uit!

We started at 14.00h
Bjorn had a big Juniperus sabina for his demo that turned out into a very great tree.
JP Hoareau from the France worked on  massive larch triple trunk.
Marian Stoll a talented young guy who is a student of Michael Tran worked on a great Pinus sylvestris.
I worked on a Pinus sylvestris from Norway.

After the demonstrations we went out and had great fun together with everyone!

Woensdag werkte JP en Marian verder aan hun demo bomen.
Terwijl Matt Reel en Bjorn Bjorholm 2 bomen kregen die ze als demo mochten verfijnen

Wednesday JP and Marian worked further on their demo trees.
While Matt Reel and Bjorn Bjorholm got 2 trees they could refine as demo.


Hier zijn de geweldige video's die Oscar van Bonsai Empire en Michael tran van Minoru Bonsai gemaakt hebben van het event, de demo's en interviews...

Here are the awesome video's Oscar from Bonsai Empire and Michael Tran of Minoru Bonsai made of the event of all the demo's and interviews...


Matt Reel


El TimBjorn Bjorholm
JP HoareauMarian StollAnd myself


 
dit was mijn demo boom. Een pinus sylvestris uit Noorwegen.
de boom komt op foto minder elegant over als in werkelijkheid.
De bast is heel getorst over de hele stamlijn, met enkele shari op plaatsen.
 
Deze vormgeving prefereerde ik voorlopig omdat ik niet van al te grote buigingen hou op een demo.
dit leverde een elegante boom op die mooi in balans is en waarvan de flow mooi naar rechts loopt in stambeweging, belangrijkste tak en top.
Toekomstgericht zal deze boom nog stappen richting de juiste evolutie ondergaan.
Stay tuned...
 
 
This was my demo tree, A scots Pine from Norway
on picture the tree looks less elegant than in real life.
The bark twists around the trunk line, with some shari here and there.
 
As for the styling I preferred this temporary cause i don't like to do major bends on one demo.
This delivered a elegant tree that has  a nice balance and where the flow goes beautifully to the right in trunk movement, most important branch and apex.
In future this tree will take more steps in the right direction.
Stay tuned...  
 
 
 
 
 En de andere interviews met:
And the other interviews with:


Carlos Hebeisen

Maarten Van Der Hoeven

Tom Benda

Oscar Jonker


donderdag 14 april 2016

Bjorn Bjorholm @ Yama Bonsai Studio Part 2

Na een geweldige workshop op zaterdag was het tijd om vroeg in de veren te gaan.
Want zondag rond 9.30 h zat de studio al weer vol met leergierige Bonsai enthousiasten!

Bjorn begon eerst met een rondje te maken om de bomen te bespreken zodat iedereen aan de slag.
Er werd stevig gewerkt door iedereen waarna Ruben chef-kok bij Restaurant Resy's ons kwam verrassen met zijn lekkere befaamde spareribs.
Nadat iedereen zijn buikje rond gegeten had kon iedereen er weer stevig tegenaan om hun boom tegen de eind van de dag onder begeleiding van Bjorn af te werken.


After a great workshop on Saturday it was time to go to bed early.
Cause Sunday around 9.30h the studio was full with eager Bonsai enthusiasts.

Bjorn first started to make his round to discuss the trees so everyone could get to work.
People worked firmly where after Ruben chef of Restaurant Resy's surprised us with his famous delicious Spareribs.
After everyone had eaten his belly full we could firmly go against it again to finish the trees at the end of the day with the guidance of Bjorn!

Bjorn in the mood for it! Together with top chef Ruben

Patrick and Bjorn discussing his scots pine.

Work Work Work , Bjorn his favourite jam ;)

Beautiful Juniperus Sabina Acquired from Carlos Van Der Vaart. 

Marco and Marcel Hard at work ;)
 

 

Francois starting to wire

Kevin and his big scotty
Before of Patrick his Pinus sylvestris


Before of this Sabina
 
Con very happy with the end-result


Endresult of Con his sylvestris pine


Marco his Lonicera
Delicious Spareribs of Restaurant Resy's

Top-chef Ruben and in front of him Marcel enjoying the food

Marcel discussing his Larch

 

End result Marco his Lonicera

End result Kevin his big Pinus sylvestrisBjorn showed some refinement work on the left, now the other half Marcel has to do on his own.
End result Marcel his Larch


End result Francois his Sabina


End result Marcel his Hawthorn

End result Patricks Pinus, what a beautiful one!

Eric his Sabina

 Francois very happy with his results!!
 
A big thank you to Ruben from Resy's Restaurant!
 
 
Ook zou ik Bjorn heel erg willen bedanken om deze workshop mogelijk te maken!
Iedereen heeft genoten van deze ervaring , we zijn gelukkig en blij je volgend jaar te zien!
 
Voor mensen die willen meedelen aan deze workshop volgend jaar, wees er snel bij want deze zal snel volgeboekt zijn!
vooraf inschrijven kan voor volgend jaar per email naar:
 
 
Also would I like to give a big thank you for Bjorn to make this Workshops happened!
Everyone enjoyed this experience to the fullest and we are happy and glad to see you next year!
 
For people who want to attend this next year be quick cause the workshops will be fully booked fast and pre subscribe yourself per mail for next year to: