maandag 16 november 2015

Acer Burgerianum from a studentOngeveer rond Juni had Kevin deze boom aangekocht bij Yama Bonsai Studio.
Een fat trunk Acer burgerianum  met veel plus punten zoals zijn tapse stam, mooie nebari en weinig wonden(waarvan de meeste genezen zijn en gespierde bulten op de stam zijn geworden, deze geven de boom meer karakter).

Approximately around June Kevin bought this at Yama Bonsai Studio
A fat trunk Acer burgerianum with lots of pro's like the taper of the trunk, beautiful nebari and few wounds (most of them already healed and became muscular bumps, these give character to the tree)Het eerste minpunt dat zichtbaar was bij aankoop was dat de eerste en belangrijkste tak langs achter kwam waardoor je geen aanzet kan zien.
Ook leek het optisch dat de achtertak rechts op dezelfde hoogte stond.

The first flaw that was visible with purchase was the first branch, this one came from the back, So you couldn't see the start of the branch.
Also it looked like the first branch at the back came from the same height as the first branch

Het tweede minpunt was echter pas zichtbaar na het vallen van het loof, de secundaire en tertiaire vertakking.
Hier moest her en der geselecteerd worden uit takken wat de beweging ten goede kwam, kruisende takken en verdikkingen moesten verdwijnen, er werd terug gesnoeid tot op korte internodiën.
Nadat we dit deden kwamen we tot dit resultaat.

The second flaw was visible after the leafs dropped, the secondary and tertiary branching.
Here and there some branches had to be cut to improve the movement, crossing branches and bulges were removed, also we cut back to short internodes.
After we did that we came to this result.


Mooi silhouet, maar nog veel werk de komende jaren aan de fijne vertakking.
Ook zitten we nog met de eerste tak die langs achter komt kijken.
Hoe lossen we dit op?

Beautiful silhouette, but still a lot of work the next coming years on the fine branching.
Also is there still the problem of the first branch coming from the back.
How do we solve this problem?


Nu zijn er 2 opties en gaf ik mijn student wat huiswerk om over na te denken mee.

Optie 1: we behouden de voorzijde.
Verwijderen de eerste tak en enten een nieuwe eerste tak op een betere plaats, die we laten uitgroeien tot de gewenste dikte om daarna de vertakking te verbeteren.

Now there are 2 options and i gave my student some homework to think about.

Option 1: We keep the front.
Remove the first branch and graft a new one on a better spot, let it grow till it reaches the thickness we want and work on the branching after.

Optie2: We gebruiken de rechter zijde als nieuwe voorkant, deze heeft meer beweging , tapsheid en een mooie eerste tak.
Verwijderen de volgende kruisende tak en top (om hierna een nieuwe te laten uitgroeien met de flow mee naar rechts) (aangegeven door rode streep)
Enten wortels bij die missen aan de rechterzijde en op enkele plaatsen takken waar we deze missen (aangegeven met rode stippen)

Option2: we use the right side as the new front, this has more movement, taper and a beautiful placed first branch.
We remove the following crossing branch and apex( to grow a new one that follows the flow to the right)( as seen on the red stripes)
Graft roots that it needs on the right and branches on some important places ( as seen were the red dots are)


 
Wanneer hij hier over nagedacht heeft, kunnen we bespreken wat te doen en kan hij deze boom bedraden.Om daarna over te gaan op bladsnoei rond juni om fijne vertakking op te bouwen, ik weet voor welke optie ik zou kiezen, voor welke jij?...word vervolgd!
 
When he has thought about this, we will discuss what to do and he can wire the tree.
So after he can prune the leafs in June to create finer branching, I know for which option I would chose,which one would you?...to be continued!

vrijdag 13 november 2015

Will Baddeley deadwood workshop

 
 
Het is weer haast zover!!!
 
De Will Baddeley dood hout workshop.
 
Doordat deze was uitverkocht op 21 en 22 November 2015, was er besluiten om maandag 23 November nog een in te lassen.
Ook dit was meteen uitverkocht.
 
Door omstandigheden is er op zondag 22 November en maandag 23 November terug elk één plaats vrij gekomen.
 
Bij interesse neem contact op met yannick.kiggen@yama-bonsai.be
 
 
It's almost so far !!!
 
The Will Baddeley deadwood workshop.
 
Because 21 and 22th of November was sold out we decided to give another on monday 23 November.
This one was also immediatly sold out!
 
Because of personal reasons there is 1 space available on sunday 22 November and one space at monday 23 November.
 
For more information: yannick.kiggen@yama-bonsai.be
 
 

maandag 9 november 2015

Some work

I wanted to show you al some works i did recently.
Here is a Yamadori Itoigawa i required last year from Maarten from Bonsai Plaza.
This tree actually was a big yamadori were they grafted roots and foliage on to make several smaller trees of.
After one year of observing the material it was time to work on it.
The first steps are made but still has a long way to go...
 
Ik wil jullie enkele bomen tonen waar ik recent op gewerkt heb.
Deze Yamadori itoigawa vorig jaar aangekocht bij Maarten van Bonsaiplaza.

Oorspronkelijk komt deze van Taisho-en.
Deze boom was een gedeelte van een grotere yamadori waar ze nieuwe wortels en loof op ge-ent hadden.

Na aankoop deze boom 1 jaar geobserveerd.


eerste stappen zijn gezet, maar heeft nog een lange weg te gaan...
 


 
Here is a Scots pine.
A tree that shows that Bonsai not always needs to have a lot of movement to show subtle beauty and refined elegance.This isn't a dime a dozen tree.
 
 
een mooie bunjin Pinus sylvestris.
Een boom die laat zien dat niet alles veel beweging nodig heeft om subtiele schoonheid en verfijnde elegantie weer te geven.
Een boom die niet dertien in een dozijn is.
 


 
 
This year i bought a Juniperus Sabina from David Benavente.
First i waited to give more strenght to this tree and to know this tree better.
In Mai it was time to make the first steps.

A first flaw this tree had was the branch that crossed with the trunk, i removed some wood to solve this problem.

The tree growed very well, so it was time to style it.

The trunk was leaning to much to the left, we lifted the tree and changed the front a little bit to improve the movement and balance.

we used raffia on the first branch to bend it more down , by giving it the same movement as the trunk, you hae a elegant first branch.

In future the foliage will fill in and wil restore the balance between the base of the deadwood.

A pot option could be a nanban.

Dit jaar via David Benavente een Juniperus sabina aangekocht.
Na deze te laten aansterken, de boom leren kennen en goed laten groeien was het tijd om in mei al aan de eerste stap te beginnen.


Een fout die de boom had was dat de eerste tak kruiste met de stam, door middel van dood hout weg te halen heb ik daarna dit probleem opgelost.

De boom deed het goed dus kon ik enkele dagen geleden beginnen met de vormgeving.


De stam leunde te ver naar links waardoor de boom niet in balans was, ook door deze wat te tillen en een kleine wijzeging van voorzijde werd de beweging en balans beter.

Door de eerste tak te spalken en in raffia te zetten konden we hem buigen en mee met de beweging van de stam laten gaan, hierdoor versterk je de stambeweging en is ook een mooie sierlijke eerste tak ontstaan met spiraalshari.

In de toekomst zal het loof voller worden , waardoor het evenwicht tussen groen en het dode hout aan de basis beter word.

Mogelijke pot optie zou een oude nanban kunnen zijn.

 
 
 
Also does my Carpinus turczanowii have some beautiful autumn colours!
 
 
vrijdag 6 november 2015

Bonsai Europa 2015


Dit weekend  vertrek ik  samen met mijn  vriend/student Patrick  op avontuur  naar Bury. Dit is een klein stadje aan de rand van Manchester te Engeland. Hier vindt voor de  eerste maal de bonsaitentoonstelling van en door Tony Tickle georganiseerd, nl. Bonsai Europa 2015. Ik werd  gevraagd om er een demonstratie te verzorgen.  Ik zal er ook staan met een salesstand.

 

This weekend my friend/student Patrick and I leave for a  adventure to Bury. This is a small ville at the edge of Manchester England. Here the Bonsai exhibition from and through Tony Tickle will be organized, Bonsai Europa 2015.I was asked to give a demonstration and will be setting up a sales stand.  
Army Reserve Center

Donderdag zijn we onze bus gaan ophalen die we voor de gelegenheid hebben gehuurd. Nadat we alle bomen, zowel voor de verkoop als die we gaan tentoonstellen, hebben ingeladen gaan we een korte nachtrust tegemoet. Vrijdag, vlak na middernacht, begeven we ons richting het Franse Calais waar we de boot zullen nemen richting Dover. In Houthalen houden we een korte stop om onze vriendin Ann Simons op te pikken. Ann is gevraagd om de workshops voor de kinderen te verzorgen. De overzet naar Dover gebeurt vlekkeloos en van daaruit hebben we nog een kleine 500 km voor de kiezen alvorens we ter plaatse zullen zijn.

Thursday we went to get the van that we rented fort his occasion. After we  had put all the trees in the van, for the sales stand and the exhibition,we were going to meet a short sleep. Friday, close after midnight we are heading to the French Calais were we will take the ferry to Dover.In Houthalen we made a quick stop to pick-up our friend Ann Simons. Ann is asked to run the children workshops. The ferry to Dover happens flawless and from there we have a small 500 km to drive before we will on site.
A few of the great Bonsai Europa 2015 team, who made this all happend!
 

Het is iets na de middag als we in Bury aankomen. De locatie is het grootste Army Reserve Center van het Verenigd Koninkrijk, en bij uitstek zeer geschikt voor een tentoonstelling. Er is al heel wat bedrijvigheid en daar doen wij lustig aan mee. Bomen die op de exhibition staan worden gefotografeerd alvorens ze op hun plaats gezet worden. We krijgen veel aandacht terwijl we onze salesstand van Yama Bonsai opbouwen, dit komt omdat we een prachtig aanbod van bomen bij hebben en dat wordt uitermate gesmaakt. Moe en voldaan drinken we s’avonds nog een pintje met oude en nieuwe vrienden om dan te genieten van een korte maar krachtige nachtrust.
 
A little  after the noon we arrive in Bury. The location is the biggest Army Reserve Center of the UK, And pre-eminently suitable for an exhibition. There’s been a lot of activity and cheerfully we join. Trees that entered the exhibition will be photographed before. We get a lot of attention with our sales stand of Yama Bonsai during the buildup, this because we had a great selection of trees with us and which is appreciated. Tired and satisfied we drink a beer at night with old and new friends before we go into a short but powerful sleep.
The overall space of the event
The sales stand of Stonemonkey pottery Andrew Pearson and on the right Simon Haddon with Suteki pots and accents.What stunning pottery work they deliver!
 
Here you see Patrick at our stand of Yama Bonsai
Patrick his Ilex
My Carpinus turczanowii 3 point display
 
 

 
Mijn demonstratie bestaat uit een samenwerking met mijn goede vriend Will Baddeley. We krijgen een behoorlijke grote taxus tot onze beschikking waar Will instaat voor het bewerken van het dode hout en ikzelf zal instaan voor de stylering. De meeste tijd van deze zaterdag besteed ik aan mijn verkoopsstand, maar ook werk ik al wat preventief aan de taxus, enerzijds omdat het een grote boom is en dus veel werk maar anderzijds omdat we met tweeën aan deze boom werken en ik ervoor moet  zorgen dat onze visies op één lijn zitten. We kozen voor de meest toekomstgerichte aanpak met de beste beweging dus snoeiden we 2 grote dikke takken weg waar het meeste loof op zat en Will prachtige doodhout creaties maakt die in de toekomst enkel mooier worden

My demonstration exists with collaboration with my good friend Will Baddeley. We get a rather big yew available for us, Were Will wil do the carving of the deadwood and myself the shaping. Most of the time on Saturday  I was at my sales stand, but I also worked preventive on the yew, because it’s a big tree and a lot of work and because we worked with 2 on this tree, so our visions are aligned. We chose for the future approach with best movement in the trunk so We cut back 2 very have branches were the most foliage came from that will carved into a great piece of deadwood that only will evolve more beautiful in future.

Will busy with carving
 
Me wiring the Taxus, and Jelle who helped me the last 30 minutes before shaping

Zondag  is het aan mij, de zaal waar de demonstraties worden gegeven zit behoorlijk vol en dat werkt motiverend. De taxus wordt tot in detail bedraad, ik geef een woordje uitleg en voordat ik het weet is ook deze dag voorbij. Het event sluit om 15.00h, en dat is vroeg. Na de prijsuitreiking en de dankbetuigingen wordt het event als afgesloten beschouwd. Goed anderhalf uur later kan je haast niet geloven dat er hier een bonsai ten is gehouden. 

Sunday it was my turn, the space were the demonstrations are were pretty full and that works motivating. The yew gets wired in detail,  and I give some explanations before I know it the day ended. The event closed at 15.00h, and that is early. After the award ceremony and the acknowledgments the event closed. One and a half hour ago you can’t even imagine there was a Bonsai exhibition here,

Mooie liedjes duren niet lang en dat geldt ook voor deze ten. De tijd is omgevlogen, maar hoe kan het ook anders als je tijd mag doorbrengen met gelijkgezinden, oude en nieuwe vrienden. Ik kan enkel maar besluiten dat Tony een goede show heeft klaargestoomd met internationale allure! Ik wil daarom ook iedereen bedanken die meegwerkt  hebben om dit alles te verwezenlijken. Wat mij betreft op naar Bonsai Europa 2016. 

 

Beautiful songs never last long and that also for this event, the time passed away quick, thi happens when you spend time with likeminded, old and new friends. I only can decide that Tony has prepped a great show with international appeal! That’s why I want to thank everyone who contributed in order to achieve all this. What me concerns up to Bonsai Europa 2016!
 
Some other impressions of the event and trees. 
 
The demo team

 
And last but not least i want to give my congratulations for my good friend Will Baddeley who got the 'Sonder preiss of Bonsai Museum Dusseldorf with his lovely elm.
 
Good to mention again that Will is giving a deadwood workshop at Yama Bonsai Studio 21, 22 and 23 November 2015
 
Here are some more pictures from Tony Tickle his website: