vrijdag 29 mei 2015

Bonsai Europa 2015! In cooperation! Yannick Kiggen & Will Baddeley!

Ik ben gevraagd of ik samen met Will Baddeley een demonstratie wil doen op de Bonsai Europa 2015. Deze zal doorgaan op 10 en 11 oktober, Bury-Manchester England. Hou mijn blog in het oog... Wordt vervolgd!
 
I have been asked to demonstrate with Will Baddeley on the Bonsai Europa 2015. This will take place on 10th and 11th octobre, Bury-Manchester, England. Keep an eye on my blog...
To be continued!
 
 


Workshop Bjorn Bjorholm

Een tijdje terug, begin april om precies te zijn, had ik een workshop met Bjorn Bjorholm georganiseerd. Iedereen kent de jonge Amerikaan als een rijzende ster in het bonsaiwereldje. Het is dan ook een hele eer om kennis met hem te mogen maken.

Alle deelnemers zijn netjes op tijd en we beginnen de dag om 9.00h. Het eerste wat Bjorn doet is een rondje trekken en bespreekt één voor één iedere deelnemer zijn boom, om vervolgens deze aan het werk te zetten. Algauw blijkt dat Bjorn een zeer aangenaam en rustig persoon is die iedereen op een voortreffelijke wijze onderricht. Duidelijke uitleg met een logische verklaring. Normaal gezien was het einde voorzien om 16.00h maar dat was geen haalbare kaart en ook hier laat Bjorn zich niet kennen, hij werkt enige tijd door om ieder zijn boom te vormen en slaagt hier Cum Laude in!

Helemaal top deze dag! Alle deelnemers gaan met een goed gevoel naar huis en beloven dat ze er volgend jaar er zeker weer bij zullen zijn.
Thanks Bjorn Bjorholm!


A while back, the beginning of april to be precise. I organised a workshop with Bjorn Bjorholm, everyone knows the american who is a rising star in the Bonsaiworld. It also is a big honour to learn to know him.
All participants are on time and we start the day at 9 o’clock .The first thing Bjorn does is go around and discusses every bonsai one by one, so after everyone can work on his tree.
Allready soon we all notice Bjorn is a pleasant and calm person who gives everyone instructions in excellent manner with clear and logical explinations. Normally the end was at 16 o’clock but that was not feasible and also here Bjorn shows himself at his best, he works on for some time to style every tree and succeeds with distinction
 

It was a TOP day! All participants went home with a great feeling and promised they will be there again next year.
 
Thank you Bjorn Bjorholm!

Impressies!
Impressions!

 
 
 

 
 
 
 

 Enkele resultaten!
Some results!