dinsdag 16 juli 2013

Akiyama class.

 
This is a concept Yama-Bonsai studio in Belgium is trying to set up,
if there are enough interested to attend thisclass.
People who are interested to attend can mail to yannick.kiggen@gmail.com, when there is enough of interest we will set this up and let you know the rest of the details.
 
Dit is een concept dat Yama-Bonsai studio in Belgie probeert op te starten, als er genoeg geïnteresseerden zijn voor deze school. Mensen die interesse hebben om mee te doen kunnen mailen naar yannick.kiggen@gmail.com. Wanneer er voldoende belangstelling is, starten we hiermee en laten we je verdere details weten.
 
Akiyama class at Yama-Bonsai studio is set up for amateurs and professionals in Europe.
To work on and learn about Bonsai.
The idea is you have the opportunity to work on your Bonsai projects, see them develop by the way you grown them under the eye of Akiyama and learn another important branch of Bonsai: Keido ( Japanese way of displaying).
This all together with the translation skills of Peter Warren, this will going to be a outstanding workshop were Bonsai will be created of Top level in all it details from growing till displaying the right way with respect for the trees.

Akiyama class bij Yama-Bonsai studio word opgezet voor amateurs en professionals in Europa om te werken en te leren over bonsai. Het idee is dat je de gelegenheid krijgt om aan je bonsai projecten te werken, deze zien vorderen op de manier je ze laat groeien, onder het oog van Akiyama, en een andere tak van bonsai leert, namelijk Keido. (Japanse manier van tentoonstellen) Dit allemaal samen met de vertaalkunsten van Peter Warren, wordt een opmerkelijke workshop waar bonsai worden gecreëerd van top niveau in al zijn vormen, van groeien tot op de juiste manier de bomen tentoon te stellen, met respect voor de bomen.
 
Minoru Akiyama - Minoru, age 33, is a second generation bonsai artist from Nirasaki in Yamanashi Prefecture. After graduating from high school, Minoru apprenticed for six years under Kunio Kobayashi at Shunkaen. After completing his apprenticeship in 2003, Minoru quickly established himself as a rising star in the Japanese Bonsai community. At age 29, he was the youngest person ever to win the Prime Minister’s award at the Sakafu exhibition, the highest accolade for a professional bonsai artist. He won this award again in 2011, both times using junipers collected by his father, a renowned yamadori collector. He has won many other awards at Sakafu and won the top prize at Kojuten, the professional Satsuki exhibition. Well versed in all species of trees, he specializes in Junipers, Taxus, Prunus, Azalea and White Pines.

Minoru Akiyama is 33 jaar, en is een tweede generatie van bonsai kunstenaars uit Nirasaki in Yamanashi prefectuur. Na zijn graduatie van de hoge school, ging Minoru voor 6 jaar in de leer bij Kunio Kobayashi van Shunka-en. Na het eindigen van zijn “stage” in 2003 werd hij al snel een rijzende ster in de Japanse bonsai gemeenschap. Op de leeftijd van 29 was hij de jongste persoon die ooit de Prime Minister Award won van de Sakufu-Ten, de hoogste eerbetuiging voor een professioneel bonsai artiest. Hij won deze Award weer in 2011. Beide met Juniperussen die verzameld werden door zijn vader, een befaamd yamadori verzamelaar. Hij heeft nog verschillende prijzen gewonnen op de Sakufu-Ten, en de top prijs bij Koju-Ten, een professionele Satsuki tentoonstelling. Goed thuis in verschillende soorten van bomen, maar vooral gespecialiseerd in Juniperus, Taxus, Prunus, Azalea en witte den.
 
 

 
 
 
Peter Warren, from the United Kingdom, age 34, grew up in the North Yorkshire, UK countryside and studied Astrophysics at Leicester University. He became captivated with bonsai on a recreational trip to Japan. He did a five-year apprenticeship with Kunio Kobayashi at Shunkaen in Tokyo, Japan. Minoru Akiyama was still an apprentice at Shunkaen at the time and was a massively influential figure in Peter’s education. Peter returned to the UK and opened his own studio, Saruyama (literally: “monkey mountain”), dedicating himself to spreading knowledge of bonsai in the west. He has been featured demonstrator at a number of European and American conventions and returns to Japan several times a year to polish up his skills and to repay his debt to Mr. Kobayashi. He favors an elegant and more classical style of tree and takes a pragmatic approach to bonsai design and cultivation, preferring to draw out the character of the tree rather than impose one upon it. Equally happy working with deciduous trees and conifers, his favorite species include Junipers, Spruce, Rosemary and anything a little more unusual.Peter Warren - uit het Verenigd Koninkrijk, leeftijd 34, groeide op in Noord-Yorkshire en studeerde astrofysica op de Universiteit van Leicester. Zijn interesse in bonsai begon tijdens een recreatieve vakantie naar Japan, waarna hij 5 jaar in de leer ging bij Kunio Kobayashi van Shunka-en in Tokyo, Japan. Minoru Akiyama was toen nog steeds in de leer bij Shunka-en in die tijd, en was een grote invloed voor Peter´s educatie. Daarna keerde hij terug naar de UK, en opende zijn eigen studio Saruyama (Letterlijk: Apen berg), met de toewijding om de bonsai kennis over te brengen naar het westen. Hij heeft al demonstraties gegeven over heel wat Europese en Amerikaanse conventies, en keert verschillende keren per jaar terug naar Japan om zijn kennen en kunnen op te frissen, en zijn schuld terug te betalen aan Mr.Kobayashi. Hij verkiest een elegante en klassieke stijl van boom, en neemt een pragmatische aanpak voor bonsai ontwerp en teelt, neemt de voorkeur om het karakter uit de boom te halen, in plaats van er een op te leggen. Even gelukkig werkt hij aan loofbomen en naaldbomen. Zijn favoriete soorten zijn Juniperus, Picea, rozemarijn en alles wat een beetje ongewoon is.
 
 

 

dinsdag 2 juli 2013

Bonsai photography

A few weeks ago , my trees had a photoshoot by photographer Jill Moors.http://moorsmedia.be/
But than we still had to have a location so the trees would come to it's fullest?
And we got the opportunity to do this at the Japanese Garden of Hasselt.http://www.hasselt.be/nl/content/3742/
When i got the pictures, I was really overwhelmed by the beautiful pictures she made...

Enkele weken geleden, ondergingen mijn bomen een fotoshoot met fotografe Jill Moors.http://moorsmedia.be/
Maar dan nog hadden we een locatie nodig waar de bomen het meest tot hun recht zouden komen, 
en kregen we de gelegenheid om dit te doen in de Japanse Tuin van Hasselt.http://www.hasselt.be/nl/content/3742/
Wanneer ik de foto's verkreeg was ik overdonderd door de prachtige foto's die ze gemaakt had...

Here a little foretaste..
More pictures will follow!
Many thanks to Jill Moors and the Japanese Garden of Hasselt

Hier alvast een voorproefje..
Meerdere foto's volgen nog!
Een welgemeende bedankt aan Jill Moors en de Japanse Tuin van Hasselt


dinsdag 14 mei 2013

White pine repot update

Hier is een van mijn Japanse witte dennen die ik je voorheen al eens gepost heb.

Here is one of my white pine i once showed you
http://yamabonsai.blogspot.nl/2011/11/yama-goyomatsu.html


Het was tijd om deze te verpotten
Mijn gedachte was naar een meer dramatische en ruwere pot.
Gelukkig had ik nog eentje diue bij deze boom past.
Een Derek Aspinall pot.

It was time to repot this white pine
And i thought it could use a more dramatic pot , little more rough.
Luckily there was still one pot that suited the tree.
A Derek Aspinall pot.
What do you all think?

donderdag 2 mei 2013

Kuromatsu

Deze Japanse zwarte den werd mij voorgeschoteld in Japan.
Zoals je op de foto kan zien is het geen misse boom , maar vanaf deze voorzijde mist hij een mooiere flow en tapsheid.
De nebari vanaf deze zijde is lelijk en begint redelijk small,waarna een verdikking midden in de stam komt.

Een pluspunt is de oude mooie bast en dat het loof compact bij de stam groeit, dit door vele jaren de juiste technieken te hebben toegepast.
 
 
Kobayashi-san Gave me this Japanese black pine to give shape.
As you can see on the picture that this tree isn't bad, but the tree misses a beautiful shape , flow and bad taper.
The nebari is ugly from this side and small than in the middle comes a part thats thicker.
 
A pluspoint is the lovely old bark and the compact foliage close to the trunk, this because of many years usingf the right techniques.

 
 
 
Een nieuwe voorzijde werd gekozen en de boom werd meer naar achter gehelt met de pluspunten een betere tapsheid , mooiere beweging en een goede nebari.
Daarna werden takken uitgedund , oude naalden geplukt en de boom bedraad, dit voor de nieuwe vormgeving maar ook om meer lucht en licht in de boom te krijgen voor knoppen te stimuleren.
Enkele takken werden ook verwijderd om een mooi beeld op de stam te verkrijgen.
 
 
A new front was chosen and the tree was tilted more to the back with the pluspoints that the taper was improved a lot , more beautiful movement and a good nebari.
After the branches were thinned out , old needles were pinched and wired, this not only for the new shape of it but also for more air and light in the tree to stimulate backbudding.
Also some of the branches were removed to see the beautiful movement of the trunk.

Halfweg...
Halfway...
 
 
eindresultaat...
Endresult...
 
Andere zijden...
Other sided...
 
 
 
 

donderdag 11 april 2013

Sakufu entry Akamatsu

In een van de beginnende weken tijdens mijn studie bij Shunka-en mocht ik aan deze rode den werken. Op het eerste zicht lijkt deze boom niet zo super interessant, een flauwe beweging, omgekeerde tapsheid.
In one of my starting weeks during my study at Shunka-en i had the opportunity to work on this Japanese Red pine.
At first sight the tree doesn't look that interesting, the movement is not very special, there is some reverse taper,...Hoe kon ik deze boom naar een beter niveau tillen? Het kantelen naar rechts gaf de boom een betere soepelere en minder saaie beweging. Het enigste probleem was nu nog de omgekeerde tapsheid, dit werd opgelost door bast weg te halen en een deel extra shari weg te halen. Er kon niet teveel weggehaald worden voor de gezondheid van de boom, dit zal in de toekomst gebeuren. Wat ook nog hielp om dit minder te benadrukken was loof ervoor plaatsen. De eerste tak werd meer naar voor en naar boven gevormd voor het creëren van ruimte tussen de eerste tak en stam. Kijk ook uit bij het stileren van een eerste tak dat deze uit 1 lijn bestaat.

Een paar maanden erna kreeg ik het leuke nieuws te horen dat Shunka-en mee zou doen met 18 bomen in totaal aan de Sakufu en Taikan-ten. Tot enkele minuten later ik leuker nieuws kreeg dat ik met mijn gevormde rode den mocht meedoen onder mijn naam aan de professionele bonsai tentoonstelling Sakufu-ten bij de Deshi categorie.

Dit was een van de drukste perioden, hier moesten we het dood hout en de bast oppoetsen, doodhout preserveren met jinmiddel. Naalden die naar beneden wijzen en vuil waren verwijderen, om mooie loofplateaus te maken die beneden horizontaal lopen. En grote "guywires" verplaatsen met kleinere, en overstrijken met jinmiddel voor mindere zichtbaarheid.

How could i tilt this tree to a higher level?
If the tree would be lift to the right , the flow of the movement would be better and less boring.
The only problem was to deal with the reverse taper, this was solved by take away some of the cortex and make more shari.
I couldn't remove to much this time for the health of the tree, the rest will be removed in future.
What also helped to show less inverse taper was to pu some foliage infront of it.

The first branch came more to the front and more above to create open space between the first branch and the trunk, look out how you shape the first branch it's important that the foliage pad excist out of one line.


A couple of months after i got the joyfull news that Shunka-en would enter the sakufu-ten and taikan ten with 18 trees in total.
A few minutes later i even got better news, that i could enter the Japanese red pine i shaped under my name at the profecional exhibition sakufu-ten at the Deshi cathegory.


Sommige bomen moesten verpot worden, zoals de rode den...Deze moest worden verpot in een mooie antique chinese pot.

Proberen de rode den uit zijn oude pot te halen met een wortelzaag.


Some trees had to be repotted, like the red pine...
This had to be repotted in a beautiful antique chinese pot.


Trying to get the pine out of the pot with a saw.

 
 
Daarna werd er gekeken of de pot mooi pastte bij de boom en dat deed hij. De boom stevig verankeren en verpotten in een mix van akadama kiryu en houtskool van bamboe. Vul elke holte met een eetstokje, en maak schoon en egaal tot een beetje onder de potrand (is beter voor water geven) met een "hoki".
 
 
After there was watched if the pot fitted the tree and it did.
Than anchor the tree tightly to the pot and repot it in a mix of akadama kiryu and charcoal of bamboo.
Fill every hole with a chopstick and make it beautiful equal till just a little under the potedge(is better for giving water) with a "hoki"
 

 
Daarna werd er mos gezocht. Wanneer je mos zoekt is het belangrijk het mos vochtig te houden op een natte krant voor vochtigheid. Daarna kan je mos plaatsen, begin bij de basis van de boom met mos dat dunner is, gebruik ook rendiermos, Cladonia bij de basis. Dan wanneer je meer naar de potrand gaat gebruik je mos dat dikker is. Voorkom gaten en gebruik een waterspray om deze tegen het grondoppervlakte te drukken, vingers en pincet zijn makkelijkst om te gebruiken hiervoor.
 
Than we started to search moss, its important when your searching for moss to keep it moist on wet newspaper. After you can place your moss.
Start at the base of the tree with thinner moss, also use reindeer moss, Cladonia at the base.
Than when you go more to the potedge you can use moss thats bigger.
try to prevent holes and use a waterspray to press it at the surface, fingers and tweezers are easiest to use.
 
 
Daarna was het tijd om accentplanten en tafels te selecteren, en deze samen met de potten ook op te poetsen. Enkele weken voor de tentoonstelling kwamen de bomen al samen in een fotoshoot voor Kinbon magazine en het Sakufu-ten boek.
After that it was time to select the right accentplants and displaytables, and clean these together with the pots.
Couple of weeks before the exhibition the trees allready came together in a picture shoot for Kinbon magazine and the Sakufu-ten book.
 
 
Akiyama-san's goyomatsu
 
Jin's kuromatsu
 
My entry akamatsu

 
Peter's akamatsu cascade
Hier heeft hij7 jaar lang aan gewerkt, prachtige boom.
 
Peter worked for 7 years on this beautiful cascade.

 
 
Ready for transport...


 
Enkele van de Deshi's entries... Matt Reel met een prachtige Juniperus
 
Some of the Deshi's entries...Matt Reel with a awesome Juniper.
 


 
Tyler Sherrod's juniper


 
Some of the profecional entries...
Iura-san's beautiful juniper 
The awardwinner , beautiful black pine.

 
Akiyama-san met zijn deelname.Akiyama-san is een zeer groot opkomende pro, met veel kennis en kunde, ik heb ook veel van hem geleerd in Japan. Hij heeft de meest prachtige Juniperussen bij zijn thuis waar ik binnenkort ook foto's van zal posten. Zijn vader zoekt altijd Yamadori Juniperussen en Akiyama-san werkt aan ze. Hij is ook zeer sterk in enten van Prunus, Pinus en Juniperussen, iets wat nuttig (ook zakelijk) is als je hier goed in bent in Japan.
 
Akiyama-san his entry.
Akiyama-san is a very big upcoming pro, with a lot of knowledge and experiance.
He also thought me a lot in Japan.
He has the most beautiful Junipers at his place, were i will post some pictures off soon.
His father always searches for good yamadori material and Akiyama-san work's on them.
He is also very good at grafting Prunus, Pine and Juniper what also is a very good thing if you are good at this in japan

 
Wat ook een leuk souvenir is het certificaat dat de geselecteerde deshi's kregen als jong bonsai artist.
A beautiful souvenir, a certificate of the trees that entered for young bonsai artist.

 
 
 
 
 
 
 maandag 25 maart 2013

Bending goyomatsu...

As you can see a big Japanese white pine with its good and bad points.
It has a good nebari and taper.
But as you can see the branches are really big and horizontal.

As you can see a very big almost horizontal branch, to make this tree interesting it was necesery to bring this branch more down.
this is the technique used with a saw.
The bend looks more beautiful and natural than with the v-notch technique.

Using some raffia for protection

Halfway there....

We had to lift the tree more to the right for the flow of the tree.
The final result....


woensdag 20 februari 2013

Visiting places costumers.

One of the fun things always was also to visit costumers places to work on their trees over there or collect their trees to get them back to health in Shunka-en.
 
On day we visited a famous Japanese international golfer Jumbo Ozaki.
To care for his private collection at his golf course.
Were i saw my first styled tree at Shunka-en a big japanese black pine, was a pleasure to see this tree was really healthy.
We had to look at the health of the trees, remove weeds , wires and spray fungicide.
 
 
 
 
 
 
After we went back to shunka-en to work, than came some customers, who buyed another tree i styled in february , this Juniper rigida was repotted last spring in a new pot in the desired position, still this tree has to go a long way.
 
 
 
 
i had to wire a kuromatsu that was just repotted so many foilage needed to be cut , and few wire needed to be used , some branches are made with 2 wires , Oyakata only positioned i little brach more down in the top and said good work. many branches in the head were cut because the head needed to move to the right with the flow of the tree"
Before....
after...