maandag 17 oktober 2016

Some updates of last few months part 2

De volgende is een Taxus van Hokkaido die ik aangekocht had bij Maarten van Bonsaiplaza een 2 jaar geleden.

Next up is a Taxus from Hokkaido I purchased from Maarten of BonsaiPlaza for almost 2 years ago.

Deze boom enige tijd laten groeien om daarna deze te vormen op een workshop met Taiga Urushibata min of meer een jaar geleden.
 
This tree had a couple of months to grow before it could get it's first styling at a workshop with Taiga Urushibata more or less a year ago.

Waarna 4 maanden geleden deze boom na stevige groei terug gesnoeid werd.
Daarna de boom even met Hotsumi besproken ( ik opteer altijd om bij verschillende mensen te leren, je kan namelijk van ieder zijn visie/kunnen leren)
4 months ago this tree was cut back after it growth very well.
After i discussed the tree with Hotsumi( i always say to people to learn from different people, you can learn from everybody's vision!)

 Optie 1 is de vorige voorzijde, mooie stamlijn en holle stam.
Option 1 is de precious front, beautiful trunk line and hollow trunk.

 optie 2 meer dynamiek, elegant(zoals een kraanvogel zoals hij zei),betere basis en levenslijn zichtbaar.
Enkel zal de top naar voor moeten worden gebogen met een ijzeren staaf en een guywire.
 
Option 2 has  more dynamic and is elegant (looks like a Crane, the base of the tree is better and the lifeline is better visible to.
Only does the top need to be bent more to the front with a iron bar and a guywire.

 Beide is mogelijk maar...
Welke zijde verkiezen jullie?
Will be updated next year!
 
Both is possible but...
Which front do you choose?
Will be updated next year!
 
 
 
 
Volgende is een olijf die ik Tijdens de Noelanders trophy 2015 aangekocht heb bij Maarten van Bonsaiplaza.
Boom is een Yamadori afkomstig uit Mallorca.

Dood hout gezocht en opgespoetst,Voorzijde gezocht, daarna al een eerste takkenselectie gemaakt, bedraad in Maart en verpot in een beter grondmengsel en een lagere pot (plastic).
 
The next one is an olive I purchased during the Noelanders trophy in 2015 from Maarten of Bonsaiplaza.
The tree is a yamadori from Mallorca.
 
The tree was cleaned up and we searched for deadwood, we had chosen a front and made a branchselection, than i wired the tree in March and repotted it in a better substrate and and a lower plastic pot.
 


 
In augustus van 2015 had de boom al zeer goed gegroeid na de bladsnoei en vormgeving.
dus het was nodig deze terug te snoeien, takken die nog dikte moesten winnen werde ongemoeid gelaten en mochten vrijuit groeien.
 
In august of 2015 the tree already growed very well after the leafs were cut and tree was shaped.
So it was time to cut the branches back, some branches were left to grow to gain thickness.
 

 
  
In November heb ik al een beetje aan het dood hout gewerkt onder toeziend oog van Will Baddeley.
Nu is het tijd om de natuurelementen hun werk te laten doen voor we verdere details aanbrengen en jinseal aanbrengen.

De boom heeft op korte tijd weer krachtig gegroeid en het was tijd om in juni bladnsoei toe te passen voor knopgroei en fijne vertakking te verkrijgen.
 
 
In November i already worked on the deadwood under the all seeing eye of Will Baddeley.
Now it's time for nature to do it's work so after we can make more details and apply jinseal.
 
The tree growed very powerfull again after short notice and it was time to cut the leafs to stimulate more growth and more refined branches.

 
Na vormgeving
Afgelopen zaterdag een leuke pot van Ibuki voor deze boom gevonden waarin deze volgend jaar in word verpot.
 
After styling
Past saturday i found a lovely pot of Ibuki for this tree were i can repot it in next year