maandag 16 december 2019

Development Larix kengai

2 years ago December of 2017 this larix came to my place because a costumer he lost his interest in this tree.
At first notice the tree didn't look super interesting, buit when you look closer you could see some interesting features like movement , hollow deadwood, taper and an old appereance .

2 jaar geleden, december 2017 vond deze larix een plek in mijn collectie doordat een klant interesse in deze boom had verloren.
Op eerste zicht leek deze boom niet heel bijzonder.
Maar als je van dichter bij keek, kon je enkele interessante kenmerken zien zoals beweging, holtes en dood hout, tapsheid en een oud uiterlijk.
While Manuel Germade was at Yama Bonsai studio there was the opportunity to discuss what the best options would be for this tree.
Because our hands were itching and it was the ideal time to work on this Larix, we wanted to show the best and hidden qualities of this tree by changing the position and the front.
A beautiful Dai-Kengai was shaped with better taper, movement and deadwood with hollow parts.

Terwijl Manuel Germade bij Yama Bonsai Studio was even de gelegenheid genomen om deze boom te bespreken en hierover te discussiƫren wat de beste opties zijn.
Omdat onze handen jeukte en het een ideale tijdstip is om aan larix te werken wilden we deze verborgen kwaliteiten in de boom zichtbaar maken door de voorzijde en positie te veranderen.
Een mooie Dai-Kengai is gevormd met betere tapsheid, beweging en doodhout met holle gedeeltes.

In the spring of 2018 it was time to repot it in a trainingspot in almost the new position.
This was not completely possible but will be done in steps after the next repotting.
As larix is known to suffer a biut from repotting, this one didn't notice a lot from it.
In December of 2018 we gave the tree it's second styling.


in de lente van 2018 was het tijd deze in een trainingspot te verpotten in haast zijn nieuwe positie.
Dit was niet volledig mogelijk maar zal in stappen worden gedaan tijdens de volgende verpotting.
Larix is erom bekend een beetje af te zien na een verpotten, hoewel deze er weinig van gemerkt had.
in December 2018 kreeg de boom zijn 2de vormgeving.

This weekend it was time to put some wire on it again.
We only had to wire the secondary and tertiary branches.

Next steps is to build more ramification and pinch the apex after spring cause a larix is apically dominant.
And repot it in it's final pot in 2021

Dit weekend was het terug tijd om deze boom te bedraden.
We moesten enkel secundaire en teriaire vertakking bedraden.

Volgende stappen is om meer verfijning te kweken en de top te nijpen na de lente, dit doordat larix apicaal dominant is.
En deze boom verpotten naar de finale pot in 2021.Geen opmerkingen:

Een reactie posten