dinsdag 5 maart 2019

haven't post anything for a while... post 2

Here some pictures of The Manuel Germade Bonsai Class Belgium in september 2017.

Nog enkele foto's van de Manuel Germade Bonsai Class Belgium in september 2017


Some of the result in between.
Enkele van de resultaten.


Manuel also had to give a demo in september 2017 with this beautiful Pinus sylvestris, he improved the movement by tilting the tree.

Manuel moest ook een demo geven op deze mooie Pinus sylvestris bij Bonsai association belgium.
Hij heeft de beweging verbeterd door de boom te kantelen.

More to follow...
Meer om te volgen...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten