vrijdag 6 november 2015

Bonsai Europa 2015


Dit weekend  vertrek ik  samen met mijn  vriend/student Patrick  op avontuur  naar Bury. Dit is een klein stadje aan de rand van Manchester te Engeland. Hier vindt voor de  eerste maal de bonsaitentoonstelling van en door Tony Tickle georganiseerd, nl. Bonsai Europa 2015. Ik werd  gevraagd om er een demonstratie te verzorgen.  Ik zal er ook staan met een salesstand.

 

This weekend my friend/student Patrick and I leave for a  adventure to Bury. This is a small ville at the edge of Manchester England. Here the Bonsai exhibition from and through Tony Tickle will be organized, Bonsai Europa 2015.I was asked to give a demonstration and will be setting up a sales stand.  
Army Reserve Center

Donderdag zijn we onze bus gaan ophalen die we voor de gelegenheid hebben gehuurd. Nadat we alle bomen, zowel voor de verkoop als die we gaan tentoonstellen, hebben ingeladen gaan we een korte nachtrust tegemoet. Vrijdag, vlak na middernacht, begeven we ons richting het Franse Calais waar we de boot zullen nemen richting Dover. In Houthalen houden we een korte stop om onze vriendin Ann Simons op te pikken. Ann is gevraagd om de workshops voor de kinderen te verzorgen. De overzet naar Dover gebeurt vlekkeloos en van daaruit hebben we nog een kleine 500 km voor de kiezen alvorens we ter plaatse zullen zijn.

Thursday we went to get the van that we rented fort his occasion. After we  had put all the trees in the van, for the sales stand and the exhibition,we were going to meet a short sleep. Friday, close after midnight we are heading to the French Calais were we will take the ferry to Dover.In Houthalen we made a quick stop to pick-up our friend Ann Simons. Ann is asked to run the children workshops. The ferry to Dover happens flawless and from there we have a small 500 km to drive before we will on site.
A few of the great Bonsai Europa 2015 team, who made this all happend!
 

Het is iets na de middag als we in Bury aankomen. De locatie is het grootste Army Reserve Center van het Verenigd Koninkrijk, en bij uitstek zeer geschikt voor een tentoonstelling. Er is al heel wat bedrijvigheid en daar doen wij lustig aan mee. Bomen die op de exhibition staan worden gefotografeerd alvorens ze op hun plaats gezet worden. We krijgen veel aandacht terwijl we onze salesstand van Yama Bonsai opbouwen, dit komt omdat we een prachtig aanbod van bomen bij hebben en dat wordt uitermate gesmaakt. Moe en voldaan drinken we s’avonds nog een pintje met oude en nieuwe vrienden om dan te genieten van een korte maar krachtige nachtrust.
 
A little  after the noon we arrive in Bury. The location is the biggest Army Reserve Center of the UK, And pre-eminently suitable for an exhibition. There’s been a lot of activity and cheerfully we join. Trees that entered the exhibition will be photographed before. We get a lot of attention with our sales stand of Yama Bonsai during the buildup, this because we had a great selection of trees with us and which is appreciated. Tired and satisfied we drink a beer at night with old and new friends before we go into a short but powerful sleep.
The overall space of the event
The sales stand of Stonemonkey pottery Andrew Pearson and on the right Simon Haddon with Suteki pots and accents.What stunning pottery work they deliver!
 
Here you see Patrick at our stand of Yama Bonsai
Patrick his Ilex
My Carpinus turczanowii 3 point display
 
 

 
Mijn demonstratie bestaat uit een samenwerking met mijn goede vriend Will Baddeley. We krijgen een behoorlijke grote taxus tot onze beschikking waar Will instaat voor het bewerken van het dode hout en ikzelf zal instaan voor de stylering. De meeste tijd van deze zaterdag besteed ik aan mijn verkoopsstand, maar ook werk ik al wat preventief aan de taxus, enerzijds omdat het een grote boom is en dus veel werk maar anderzijds omdat we met tweeën aan deze boom werken en ik ervoor moet  zorgen dat onze visies op één lijn zitten. We kozen voor de meest toekomstgerichte aanpak met de beste beweging dus snoeiden we 2 grote dikke takken weg waar het meeste loof op zat en Will prachtige doodhout creaties maakt die in de toekomst enkel mooier worden

My demonstration exists with collaboration with my good friend Will Baddeley. We get a rather big yew available for us, Were Will wil do the carving of the deadwood and myself the shaping. Most of the time on Saturday  I was at my sales stand, but I also worked preventive on the yew, because it’s a big tree and a lot of work and because we worked with 2 on this tree, so our visions are aligned. We chose for the future approach with best movement in the trunk so We cut back 2 very have branches were the most foliage came from that will carved into a great piece of deadwood that only will evolve more beautiful in future.

Will busy with carving
 
Me wiring the Taxus, and Jelle who helped me the last 30 minutes before shaping

Zondag  is het aan mij, de zaal waar de demonstraties worden gegeven zit behoorlijk vol en dat werkt motiverend. De taxus wordt tot in detail bedraad, ik geef een woordje uitleg en voordat ik het weet is ook deze dag voorbij. Het event sluit om 15.00h, en dat is vroeg. Na de prijsuitreiking en de dankbetuigingen wordt het event als afgesloten beschouwd. Goed anderhalf uur later kan je haast niet geloven dat er hier een bonsai ten is gehouden. 

Sunday it was my turn, the space were the demonstrations are were pretty full and that works motivating. The yew gets wired in detail,  and I give some explanations before I know it the day ended. The event closed at 15.00h, and that is early. After the award ceremony and the acknowledgments the event closed. One and a half hour ago you can’t even imagine there was a Bonsai exhibition here,

Mooie liedjes duren niet lang en dat geldt ook voor deze ten. De tijd is omgevlogen, maar hoe kan het ook anders als je tijd mag doorbrengen met gelijkgezinden, oude en nieuwe vrienden. Ik kan enkel maar besluiten dat Tony een goede show heeft klaargestoomd met internationale allure! Ik wil daarom ook iedereen bedanken die meegwerkt  hebben om dit alles te verwezenlijken. Wat mij betreft op naar Bonsai Europa 2016. 

 

Beautiful songs never last long and that also for this event, the time passed away quick, thi happens when you spend time with likeminded, old and new friends. I only can decide that Tony has prepped a great show with international appeal! That’s why I want to thank everyone who contributed in order to achieve all this. What me concerns up to Bonsai Europa 2016!
 
Some other impressions of the event and trees. 
 
The demo team

 
And last but not least i want to give my congratulations for my good friend Will Baddeley who got the 'Sonder preiss of Bonsai Museum Dusseldorf with his lovely elm.
 
Good to mention again that Will is giving a deadwood workshop at Yama Bonsai Studio 21, 22 and 23 November 2015
 
Here are some more pictures from Tony Tickle his website:
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten