maandag 25 april 2016

The days after Bjorn's workshop... Bonsai Generation 2016

De dagen na de Bjorn Bjorholm workshop@ Yama Bonsai Studio waren ook vrij druk.
We reden terug naar Bonsai Focus zodat Bjorn de eerste vormgeving van zijn boom kon afwerken, hij deed zijn magie en maakte er een geweldig stuk werk van!
Het eindresultaat zal over enige tijd in Bonsai Focus te zien zijn...

The days after the Bjorn Bjorholm workshop @ Yama Bonsai were also pretty busy.
We drove back to Bonsai Focus so Bjorn could finish his tree, he did his magic on it and it became a amazing piece of work! The end-result will be visible in Bonsai focus after some time...

Daarna haastte we ons terug naar Belgie zodat Bjorn kon beginnen aan zijn lezing @ Bonsai club Ju Sei Kai.
De lezing begon met een video die hij gemaakt heft over Japanse rode, zwarte dennen en de 2de ging over acers.
Na de video's kon iedereen hun boom tonen of vragen stellen waar Bjorn op kon antwoorden.
Het was een zeer interessante avond want de video's en de manier waarop hij alles uitlegde over de verzorging van deze soorten werd zorgvuldig en duidelijk verteld

Afterwards we rushed back to Belgium so Bjorn could give a lecture @ Bonsai club Ju Sei Kai.
The lecture started with a video he made about red and black pines and the 2nd about maples, afterwards everyone could show his trees or ask questions so Bjorn could answer them.
It was very interesting, cause the videos and the way he explained the care about these species were very clearly!De volgende morgen (dinsdag) moesten we een 4 tal uren rijden naar Michael Tran van Minoru Bonsai voor Bonsai Generation 2016.
We arriveerden 30 minuten voor onze demo begon.

The next morning (Tuesday) we had to drive 4 hours to Michael Tran of Minoru Bonsai for Bonsai Generation 2016.
We arrived 30 minutes before our demo started.De dagen daarvoor deed Matt Reel die leerling was bij Suzuki-san zijn Bonsai tuin en in portland woont (USA) een indrukwekkende demo gaf op een Juniperus sabina.
Ook het team uit Spanje El Tim deed twee geweldige demo op enkele indrukwekkende Pinus sylvestris.
En Walter Pall die werkte op een Carpinus orientalis

The days before Matt Reel that was an apprentice at Suzuki-san his garden and live in Portland (USA) did a very impressive demo on a Juniperus sabina .
Also the team of Spain EL Tim did some fabulous demos on some impressive Pinus sylvestris
And Walter Pall worked on a oriental hornbeam.

We begonnen om 14.00h
Bjorn werkte aan een grote Juniperus sabina voor zijn demo die veranderde in een zeer geweldige boom.
JP Hoareau uit Frankrijk werkte aan een grote 3 stam Larix.
Marian Stoll een talentvolle jonge man die student is bij Michael Tran werkte op een mooie Pinus sylvestris.
Ikzelf werkte aan een Pinus sylvestris uit Noorwegen.

Na de demo's gingen we uit en hadden we met iedereen een geweldige avond uit!

We started at 14.00h
Bjorn had a big Juniperus sabina for his demo that turned out into a very great tree.
JP Hoareau from the France worked on  massive larch triple trunk.
Marian Stoll a talented young guy who is a student of Michael Tran worked on a great Pinus sylvestris.
I worked on a Pinus sylvestris from Norway.

After the demonstrations we went out and had great fun together with everyone!

Woensdag werkte JP en Marian verder aan hun demo bomen.
Terwijl Matt Reel en Bjorn Bjorholm 2 bomen kregen die ze als demo mochten verfijnen

Wednesday JP and Marian worked further on their demo trees.
While Matt Reel and Bjorn Bjorholm got 2 trees they could refine as demo.


Hier zijn de geweldige video's die Oscar van Bonsai Empire en Michael tran van Minoru Bonsai gemaakt hebben van het event, de demo's en interviews...

Here are the awesome video's Oscar from Bonsai Empire and Michael Tran of Minoru Bonsai made of the event of all the demo's and interviews...


Matt Reel


El TimBjorn Bjorholm
JP HoareauMarian StollAnd myself


 
dit was mijn demo boom. Een pinus sylvestris uit Noorwegen.
de boom komt op foto minder elegant over als in werkelijkheid.
De bast is heel getorst over de hele stamlijn, met enkele shari op plaatsen.
 
Deze vormgeving prefereerde ik voorlopig omdat ik niet van al te grote buigingen hou op een demo.
dit leverde een elegante boom op die mooi in balans is en waarvan de flow mooi naar rechts loopt in stambeweging, belangrijkste tak en top.
Toekomstgericht zal deze boom nog stappen richting de juiste evolutie ondergaan.
Stay tuned...
 
 
This was my demo tree, A scots Pine from Norway
on picture the tree looks less elegant than in real life.
The bark twists around the trunk line, with some shari here and there.
 
As for the styling I preferred this temporary cause i don't like to do major bends on one demo.
This delivered a elegant tree that has  a nice balance and where the flow goes beautifully to the right in trunk movement, most important branch and apex.
In future this tree will take more steps in the right direction.
Stay tuned...  
 
 
 
 
 En de andere interviews met:
And the other interviews with:


Carlos Hebeisen

Maarten Van Der Hoeven

Tom Benda

Oscar Jonker


Geen opmerkingen:

Een reactie posten