dinsdag 1 december 2015

Will Baddeley Deadwood Workshop Part 1


Vrijdag 20 November 2015 was het weer zover een week waar Yama bonsai Studio met vreugde naar uitkijkt.

Het begon met naar de luchthaven te rijden om mijn goede vriend Will Baddeley op te halen.

Terug op het thuisfront stond ons al een lekkere maaltijd op te wachten zodat we daarna de studio klaar konden maken voor de eerste workshop zaterdag.

Na enkele biertjes en diepe gesprekken gingen we op tijd slapen om de volgende dag goed te starten!

 

On Friday the 20th of november ’15 it started again, a week where Yama Bonsai Studio always looks forward to with many joy!

It began by driving to the airport to see my good friend Will Baddeley.

Back at the home base a lovely meal was already prepared so after we could tidy up the workshop for the workshop on Saturday.

After a few beers and deep conversations we went to bed on time, to start the next day great! 

 

Zaterdag rond 9.30 kwamen de deelnemers aan, na een kop koffie kon de dag beginnen met elke boom door iedereen samen te bespreken over welke mogelijke voorzijde en hoe we het dood hout konden verbeteren.

Hierin legde Will ook technieken van dood hout bewerking uit en welke tool hij hiervoor gebruikte.

Nadat elke boom was besproken kon iedereen aan de slag onder begeleiding van Will, hij ging met de klok mee iedereen af om zijn kennen en kunnen te tonen tot op het einde.

Een dagje hard werken maar met veel plezierige en leerrijke momenten.

 

 Saturday around 9.30 the participants showed up, after a cup of coffee we started by discussing every tree about what the possible front could be and how we could improve the deadwood.

Will also explained the techniques he used and what tools he used for it.

After every tree was discussed we all could work under the guidance of Will, he went clockwise to help everyone to show his knowledge and ability until the end.

It was a day’s hard work but with a lot of fun and instructive moments.

 

 

Enkele tips voor dood hout te bewererken:

Als je powertools gebruikt, hou deze ALTIJD met 2 handen vast!

Zet oog bescherming, en ook als het nodig is een mondkapje (tegen jinvloeistof, fijnstof,..)

 

 

Mooi dood hout is nooit op 1 dag klaar, verwacht niet meteen een top resultaat!

Bij enkele resultaten werden de ruwe lijnen gelegd om het hout erna een jaar te laten drogen zodat volgend jaar het detail werk kan worden gemaakt.

 

Andere waar weer wel detailwerk in gebracht kon worden, moesten wachten om te preserveren met jin vloeistof of hout verharder om het weer en tijd een mooie craquelé in het dood hout te geven.

 

A few tips for working on dead wood:

If you use power tools, ALWAYS work with both hands on the tool.

Put goggles on for eye protection and if necessary a facemask (against limesulfer  , fine dust,…)

 

Deadwood is never finished on one day, so don’t expect a super result!

The meaning of this workhop is to bring back every tree each year to improve it every year.

At some result the rough lines were made so the deadwood can dry for a year so that the detailed lines can be made next years.

 

Other were it was possible to make the detailed lines, have to wait to preserve with lime sulfer or wood hardener so the weather and time can make a nice crackle in the deadwood.
 
 
De meeste de Zaterdag de workshop volgden hadden zich ook ingeschreven voor Zondag, Word vervolgd!!! Resultaten zie je in de volgende blogpost.

The most that participated the workshop on Saturday also participated on Sunday, to be continued !!!
Results will be shown in the next blogpost.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten